top of page

Fjellkamera

Fjellkamera eksempel.jpg

Fjellkamera er utstyr og system for monitorering av vann, snø og andre geosystem. Systemet er svært godt egnet i områder med begrenset eller tidkrevende tilgjengelighet.  

 

For å forstå prosesser i ulike geomiljø bruker vi en autonom kamerarigg for å innhente bilder som kan bidra til bedre oversikt og forståelse for å ta gode beslutninger om tiltak og forbedringer.

Informasjon er tilgjengelig på GeoMonitor webportal og innsamlet informasjon gir mulighet til å se trender, overvåke anlegget ved ekstraordinære hendelser som for eksempel flom eller isgang.

Monitorering hele døgnet
hele året
12 MP Kamerarigg

Fjellkamera kan operere hele døgnet, hele året på steder som er utsatt for vind og vær. Infrarød blitz gjør det mulig å monitorere når det er mørkt.

Kamerariggene leverer opptil 12 MP oppløsning og intervall for oppløsning av data settes etter behov for ulike geomiljø.

Autonom strømforsyning

Autonom strømforsyning ved hjelp av solceller og batteripakker gjør det mulig å operere over lang tid i områder uten mulighet for tilkobling til strømnett. Strømforsyning overvåkes under monitorering.

Sanntids monitorering

Data overføres til webportal for sanntids monitorering av geosystem. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å sende bilder ut kan bilder hentes ved behov og lastes opp i webportal.

Temperatur på lokasjon

Integrert temperatursensor gir lokal temperatur ved monitoreringspunkt og vil kunne gi nyttig tilleggsinformasjon om lokale værforhold.

GeoMonitor Webportal
Screen Shot 2019-02-27 at 10.18.16.png
bottom of page